Obsah

Archív FZO

Zmluvy

Rok 2018

Kúpna zmluva Miroslav Ikhardt Stiahnuté: 92x | 06.03.2018

Rok 2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 106x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Ing. Vladimír Bauer Stiahnuté: 83x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Verko Stiahnuté: 92x | 27.02.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stiahnuté: 99x | 27.02.2018

Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie CVČ Stiahnuté: 87x | 27.02.2018

Zmluva č. 179/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Stiahnuté: 88x | 28.02.2018

Zmluva o vykonaní mobilného Stiahnuté: 94x | 28.02.2018

Rok 2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 96x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 96x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 96x | 28.02.2018

Orange zmluva Stiahnuté: 86x | 03.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 96x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 82x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 85x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 94x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 80x | 01.03.2018

Zmluva METAL SERVIS Recycling s. r. o. Stiahnuté: 110x | 03.03.2018

Zmluva NOWAS s.r.o. Stiahnuté: 90x | 03.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK Stiahnuté: 89x | 28.02.2018

Stránka