Obsah

Archív FZO

Zmluvy

Rok 2018

Kúpna zmluva Miroslav Ikhardt Stiahnuté: 55x | 06.03.2018

Rok 2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 71x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Ing. Vladimír Bauer Stiahnuté: 51x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Verko Stiahnuté: 58x | 27.02.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stiahnuté: 61x | 27.02.2018

Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie CVČ Stiahnuté: 54x | 27.02.2018

Zmluva č. 179/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Stiahnuté: 55x | 28.02.2018

Zmluva o vykonaní mobilného Stiahnuté: 60x | 28.02.2018

Rok 2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 61x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 60x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 61x | 28.02.2018

Orange zmluva Stiahnuté: 58x | 03.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 66x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 54x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 55x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 62x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 53x | 01.03.2018

Zmluva METAL SERVIS Recycling s. r. o. Stiahnuté: 76x | 03.03.2018

Zmluva NOWAS s.r.o. Stiahnuté: 56x | 03.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK Stiahnuté: 58x | 28.02.2018

Stránka