Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Návrh - VZN č.1/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku

Vyvesené: 19. 11. 2022

Dátum zvesenia: 5. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť