Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 10/OcÚ/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 10/2022

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 18. 1. 2022

Dátum zvesenia: 3. 2. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť