Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Zlatno, Obecný úrad Zlatno č. 62, 985 03 České Brezovo

 

 

 

MENOVANIE

 

ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

 

 

Starostka obec Zlatno Mgr. Margaréta Murínová v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

M E N U J E

 

 

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Zlatno, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018

 

 

 

Elišku Wiednerovú.

 

 

 

Kontakt:

 

Tel. č.: 0904/843 468, 047/4111843

Mail: eli.wied@gmail.com

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Margaréta Murínová

                                                                                                                   starostka obce