Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Zlatno, Obecný úrad Zlatno č. 62, 985 03 České Brezovo

 

 

 

             Oznámenie pre obyvateľov obce Zlatno k voľbám do orgánov           samosprávy obcí konaných 10.11.2018 o aktuálnom počte obyvateľov:

 

 

Obec Zlatno na základe podkladov z evidencie oznamuje svojim obyvateľom , že ku dňu 10.07.2018 má obec Zlatno 453 obyvateľov .

 

 

 

 

V Zlatne: 10.07.2018

 

 

                                                                                                Mgr. Margaréta Murínová

                                                                                                          starostka obce