Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do Národnej rady

  Slovenskej republiky

                                                    

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú zverejnené na web stránke  http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Správy

06.12.2019

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starostka obce v zmysle Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.v znení neskorších predpisov, z v o l á v a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na deň 11.12.2019 o 15:30 hod. do zasadacej miestnosti obecného úradu.

Detail

02.12.2019

Mikuláš

Mikulášsky večierok

Obec Zlatno Vás srdečne pozýva na Mikulášsky večierok, ktorý sa bude konať dňa 06.12.2019 /piatok/ o 17:00 hod. v Kultúrnom dome u pána Slavomíra Randisa.

Detail

25.11.2019

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2020.

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2020.

Detail

01.03.2019

Fitko

Posilňovňa a fitnes centrum

Vážení občania, milí športovci, obec Zlatno Vás srdečne pozýva do zriadenej posilňovne s fitnes centrom v nebytových priestoroch v b.j.č. 65 (bývalé CBA).

Detail

21.12.2018

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2019.

Detail