Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

08.06.2023

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starostka obce v zmysle Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, z v o l á v a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na deň 13.06.2023 o 15:30 hod. do zasadacej miestnosti obecného úradu.

Detail

25.05.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Zlatno oznamuje občanom, že dňa 26. 06. 2023 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Zoznam dotknutých odberných miest nájdete v prílohe

Detail

28.03.2023

Zákaz vypaľovania

Zákaz vypaľovania

STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY.

Detail

16.03.2023

Poď študovať na zelenú univerzitu vo Zvolene 1

Poď študovať na zelenú univerzitu vo Zvolene

POĎ ŠTUDOVAŤ NA ZELENEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE

Detail