Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

10.07.2024

Dotazníkový prieskum k PHSR

Dotazníkový prieskum.

Detail

21.06.2024

Plagát

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi

Detail

17.06.2024

"Čo robiť v prípade zemetrasenia"

"Čo robiť v prípade zemetrasenia"

Informačný leták.

Detail

25.03.2024

Mimoriadna situácia

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého.

Detail

02.01.2024

Obrázok

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2024.

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2024.

Detail

Fotogaléria

04.03.2018

Výlet Bojnice pri príležitosti MDD

Výlet Bojnice pri príležitosti MDD

Výlet Bojnice pri príležitosti MDD

Detail

04.03.2018

Súdna sieň

Súdna sieň

Súdna sieň

Detail

04.03.2018

Oslava predvečera 1.mája v našej obci

Oslava predvečera 1.mája v našej obci

Oslava predvečera 1.mája v našej obci

Detail

04.03.2018

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Detail

04.03.2018

Jubilanti

Jubilanti

Jubilanti

Detail

Smútočné oznamy

27.05.2024

Parte

BOŽENA MARUNČIAKOVÁ

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Detail

27.05.2024

Parte

JANKA BARTOVÁ

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Detail

11.03.2024

VIERKA KRIVUŠOVÁ

VIERKA KRIVUŠOVÁ

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Detail

08.02.2024

EMÍLIA OLÁHOVÁ

EMÍLIA OLÁHOVÁ

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Detail

10.01.2024

ZUZANA JÁNOŠÍKOVÁ

ZUZANA JÁNOŠÍKOVÁ

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Detail