Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starostka obce v zmysle Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, z v o l á v a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na deň 06.12.2022 o 15:30 hod. do zasadacej miestnosti obecného úradu.

Detail

Plagát

Mikuláš na koči

Dňa 04.12.2022 (nedeľa) sa stretneme pri rozžiarenom stromčeku, tu nás navštívi Mikuláš na koči aj so svojimi pomocníkmi a budú mať pre vás sladké balíčky.

Detail

evt_image.php?img=792&box=2&width=600&height=200

Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd

Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd - upovedomenie.

Detail

Obrázok

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Detail

Africký mor ošípaných.

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH.

Detail