Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zlatne (108.69 kB)

Výsledky volieb - poslanci (68.62 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zlatno (96.57 kB)

Výsledky volieb - starosta (95.07 kB)

 

 

 

Voľby do samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK (423.19 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK (311.89 kB)

 

Viac informácií nájdete na web stránke MV SR alebo kliknete TU!

 

Oznámenie o počte obyvateľov

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka (139.84 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (96.27 kB)

Kontakt na zapisovateľku MVK v prípade požiadavky o špeciálny spôsob hlasovania (55.76 kB)

Informácie o spôsobe hlasovania (132.09 kB)

 

ODPORÚČANIE RÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami,ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022, odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach.

Ide predovšetkým o nasadenie si respirátora alebo rúška na prekrytie horných dýchacích ciest, a to z dôvody ochraby zdravia členov volebnej komisie, ako aj samotných voličov. 

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti:

• prekryte si horné dýchacie cesty respirátorom,
• do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov v danom okamihu,
• dodržujte dostatočný sociálny odstup,
• pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky,
• volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť, preto po predložení občianskeho preukazu si na chvíľu respirátor zložte z tváre,
• použite vlastné písacie potreby,
• po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

Celé znenie dokumentu si môžete prečítať v priloženom PDF súbore.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Eliška Wiednerová,

sídlo: Zlatno č.62, Zlatno (budova Obecného úradu)

Kontakt: 

tel: 047/4111843, 0950/274791

e-mail: eli.wied@gmail.com