Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

sm

Smútiaca rodina Laššáková, Jungová a Michálková s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25.07.2022 v ranných hodinách vo veku nedožitých 93 rokov ich navždy opustila ich milovaná manželka, matka, stará matka a naša občianka  Mária Laššáková, nar. 18.11.1929 v Českom Brezove.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v piatok 29.07.2022 o 11:00 hodine v dome smútku v Zlatne cirkevným obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

 

sm

 

Smútiaca rodina Kubáňová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 16.07.2022 po ťažkej chorobe v nemocnici v Lučenci vo veku 68 rokov ich navždy opustil ich manžel, otec, starý otec a náš občan  Ivan Kubáň, nar. 21.01.1954 v Martine.

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

 

sm

Smútiaca rodina Švejdíková oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 04.06.2022 t.j. v sobotu o 10:00 hodine sa bude konať omša s poslednou rozlúčkou za nebohého p. Iosifa Svejdika v dome smútku v Zlatne.

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

Ján Zmitko, nar. 27.10.1956

Smútiaca rodina Zmitková s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21.05.2022 vo veku nedožitých 66 rokov ich navždy opustil ich brat, príbuzný a náš občan Ján Zmitko, nar. 27.10.1956 v Lučenci.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v utorok 24.05.2022 o 14:00 hodine v dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

Margita Pušková, nar. 01.11.1946

Smútiaca rodina Pušková, Adamovičová a Balogová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25.03.2022 vo veku nedožitých 76 rokov ich navždy opustila ich milovaná družka, matka, stará a prastará matka, naša občianka Margita Mušková, nar. 01.11.1946 v Beňuši.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v utorok 29.03.2022 o 11:00 hodine v Brezne na novom cintoríne cirkevným obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emília Šuľajová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černáková Irena

 

 

Smútočný oznam

Eva Kubejová

Smútiaca rodina Kubejová, Rapčanová a Ňuňuková s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26.06.2021 vo veku nedožitých 75 rokov ich navždy opustila ich milovaná matka, stará matka, prastará matka a naša bývalá občianka Eva Kubejová, nar. 06.09.1946 v Lučenci.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v pondelok 28.06.2021 o 15:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

Smútočný oznam

Viliam Dymo, nar. 20.07.1936

Smútiaca rodina Dymová a Belková s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31.05.2021 vo veku nedožitých 85 rokov ich navždy opustil ich milovaný otec, starý otec, prastarý otec a náš občan Viliam Dymo, nar. 20.07.1936 v Šalgotariáne.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v stredu 02.06.2021 o 14:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

 

Smútočný oznam

Jana Oláhová, nar. 20.11.1965

Smútiaca rodina Oláhová a Mendlová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 03.04.2021 vo veku nedožitých 56 rokov ich navždy opustila ich milovaná družka, matka  a  naša občianka Jana Oláhová, nar. 20.11.1965 v Lučenci .

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

1

Helena Adamová, nar. 01.10.1936

Smútiaca rodina Astalošová, Sokolová a Adamová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27.02.2021 vo veku nedožitých 85 rokov ich navždy opustila ich milovaná matka, stará a prastará matka, sestra a naša občianka Helena Adamová, nar. 01.10.1936 v  Českom Brezove.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v utorok 02.03.2021 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Astalošovej, Sokolovej a Adamovej sa bude konať hodinu pred obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Smútočný oznam

Štefan Benedikty, nar. 23.04.1955

Smútiaca rodina Benediktyová a Hercegová s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 09.01.2021 vo veku nedožitých 66 rokov ich navždy opustil ich milovaný otec, starý otec, brat , švagor  a  náš občan Štefan Benedikty, nar. 23.04.1955 v Hnúšti/Likieri .

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v pondelok 11.01.2021 o 15:30 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

Smútočný oznam

Irena Ľuptáková rod. Gombalová, nar. 22.12.1944

Smútiaca rodina Ľuptáková a Salvová s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 01.01.2021 vo veku 76 rokov ich navždy opustila ich milovaná matka, stará matka  a  naša občianka Irena Ľuptáková, nar. 22.12.1944 v Cinobani .

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v pondelok 04.01.2021 o 11:00 hodine v Točnici cirkevným obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

Smútočný oznam

Ján Švantner, nar. 20.07.1941

Smútiaca rodina Švantnerová a Ikhardtová s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.12.2020 vo veku 79 rokov ich navždy opustil ich milovaný otec, starý otec, švagor a  náš občan Ján Švantner, nar. 20.07.1941 v Beňuši .

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 02.01.2021 o 11:00 hodine v Dome smútku v Zlatne cirkevným obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Švantnerovej a Ikhardtovej sa bude konať hodinu pred obradom.

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

Smútočný oznam

Zdenka Matušková, nar. 14.03.1939

Smútiaca rodina Matušková a Braunerová s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.11.2020 vo veku 81 rokov ich navždy opustila ich milovaná manželka, matka, stará a prastará matka, naša občianka Zdenka Matušková, nar. 14.03.1939 v Českom Brezove .

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať vo štvrtok 26.11.2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Zlatne cirkevným obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Matuškovej a Braunerovej sa bude konať hodinu pred obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

 

Parte

 

 

 

Smútočný oznam

Mária Balážová, nar. 26.12.1944

Smútiaca rodina Balážová a Katonová s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 06.07.2020 vo veku nedožitých 76 rokov ich navždy opustila ich milovaná matka a stará matka, naša občianka Mária Balážová, nar. 26.12.1944 v Kokave nad Rimavicou .

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať vo štvrtok 09.07.2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Kokave nad Rimavicou cirkevným obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Balážovej a Katonovej sa bude konať hodinu pred obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

Smútočný oznam

Gabriela Dymová, nar. 29.08.1940

Smútiaca rodina Dymová, Orosziová a Belková s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 07.06.2020 vo veku nedožitých 80 rokov ich navždy opustila milovaná manželka, matka, stará matka a prastará matka, naša občianka Gabriela Dymová, nar. 29.08.1940 v Turičkách .

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 10.06.2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

Smútočný oznam

Jaroslav Banga, nar. 01.04.1948

Smútiaca rodina Bangová a Rafaelová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 25.05.2020 vo veku 72 rokov ich navždy opustil milovaný otec, starý otec a prastarý otec, náš občan Jaroslav Banga, nar. 01.04.1948 v Ledniciach.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať vo štvrtok 28.05.2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

 

Smútočný oznam

Leonard Fehervári, nar. 03.09.1947

Smútiaca rodina Feherváriová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 18.02.2020 vo veku nedožitých 73 rokov ich navždy opustil milovaný otec, starý otec a prastarý otec, náš bývalý občan Leonard Fehervári, nar. 03.09.1947.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať vo štvrtok 20.02.2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

 

Smútočný oznam

 

Ján Sršeň, nar. 05.04.1941

Smútiaca rodina Sršeňová a Randisová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 15.01.2020 vo veku nedožitých 79 rokov ich navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a prastarý otec, náš občan Ján Sršeň, nar. 05.04.1941 v Banskej Bystrici.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 18.01.2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Sršeňovej a Randisovej sa bude konať v piatok 17.01.2020 o 16:00 hodine v dome smútku v Zlatne.

 

Smútočný oznam

 

Tibor Alabán, nar. 19.04.1960

Smútiaca rodina Alabánová a Ostrihoňová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 21. 11. 2019 vo veku nedožitých 60 rokov po ťažkej chorobe ich navždy opustil milovaný manžel, otec a príbuzný, náš občan Tibor Alabán, nar. 19.04.1960  vo Fiľakove.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v pondelok 25.11. 2019 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne cirkevným obradom.

   

 

Smútočný oznam

Ružena Rafaelová, rod. Horváthová, nar. 23.11.1948

Smútiaca rodina Rafaelová, Pehelová a Radičová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 11. 11. 2019 v ranných hodinách ich navždy opustila milovaná matka, stará a prastará matka, sestra a príbuzná, naša občianka Ružena Rafaelová rod. Horváthová, nar. 23.11.1948  v Hrnčiarskej Vsi.
Občianska rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 13.11. 2019 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne.

 

 

 

 

 

Správy