Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obr

Smútiaca rodina Dymová a  Murínová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.04.2023 vo veku nedožitých 84 rokov ich navždy opustila milovaná matka, stará a prastará matka, sestra a naša občianka Jarmila Dymová.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v utorok 25.04.2023 o 14:00 hodine v dome smútku v Zlatne cirkevným obradom.

 

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

 

 

Obrázok

Smútiaca rodina Kromholcová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17.02.2023 vo veku 74 rokov ich navždy opustil milovaný otec, brat a náš občan Peter Kromholc. 

 

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

 

 

Smútiaca rodina Kropiláková a Budiačová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27.01.2023 vo veku 66 rokov ich navždy opustil milovaný syn, otec, brat a náš bývalý občan Ľubomír Kropilák.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v pondelok 30.01.2023 o 11:00 hodine v dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

 

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

 

 

 

 

Smútiaca rodina Mániková, Hroncová a Koštialová s hlbokým žiaľom oznamujú všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20.01.2023 vo veku 81 rokov ich navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, prastarý otec a náš občan Ján Mánik.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v pondelok 23.01.2023 o 11:00 hodine v dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

 

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.

 

 

Obrázok

 

Smútiaca rodina Černáková s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 08.01.2023 vo veku nedožitých 92 rokov ich navždy opustil milovaný otec, starý otec, prastarý otec a náš občan Pavel Černák.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v stredu 11.01.2023 o 14:00 hodine v evanjelickom kostole v Českom Brezove.

 

Česť jeho pamiatke, česť jeho statočnému životu.