Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základné výsledky sčítania obyvateľov, bytov a domov 2021

 

 

 

Obyvatelia

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0327582051/OB

                                                              Domy

https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/pocet-domov/OB/SK0327582051/OB

 

                                                              Byty

https://www.scitanie.sk/byty/zakladne-vysledky/pocet-bytov/OB/SK0327582051/OB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistované sčítanie obyvateľov sa začína

3. mája 2021

 

Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami z dôvodu, že nemali prístup na internet, nemajú počítač, tablet alebo sa nevedeli elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania zriadila samospráva kontaktné miesto, ktoré sa nachádza na Obecnom úradu v Zlatne.

Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné mieste v čase od 11:00 hod. do 13:00 hod., môžete si k sebe domov objednať mobilného asistenta, a to zavolaním na telefónne číslo 047/4111843 alebo na číslo call centra 02/20 92 49 19.

Sčítaní musia byť všetci obyvatelia domácností pod svojím rodným číslom (aj deti narodené do 1.1.2021 musia rodičia sčítať samostatne, t. z. pod ich rodným číslom).

Vážení občania, zvýšte opatrnosť počas asistovaného sčítania obyvateľov. Asistent vás môže navštíviť len počas obdobia od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 na základe vašej telefonickej požiadavky o sčítanie pomocou mobilného  asistenta. Asistent je povinný preukázať sa preukazom.

Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy ho navštívi s tabletom doma, aby ho sčítal. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Samosčítanie obyvateľov pokračuje až do 31.3.2021.  Do tohto dátumu je potrebné, aby obyvatelia vyplnili elektronický formulár na webovej stránke https://www.scitanie.sk/ za seba, svoje deti a aj svojich blízkych, ktorí majú problémy s elektronickým sčítaním.  Prosíme občanov, aby k sčítaniu pristupovali zodpovedne.

 

Asistované sčítanie za pomoci zaškoleného asistenta sa bude realizovať až po 1. apríli (presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie) a bude sa týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených - bez internetu, seniorov a osamelých seniorov. O termíne vás budeme informovať na internetovej stránke obce a reláciou v obecnom rozhlase.

 

V prípade nesplnenia svojej povinnosti sčítať sa, môže obec podľa zákona o sčítaní udeliť obyvateľovi sankciu vo výške od 25 do 250 Eur.

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

 

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

 

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

 

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

Zdroje informácii

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. 

 

Sčítanie

 

 

 

 

Sčítanie .

 

SODB

 

Tlačová správa Banskobystrický kraj.pdf (236.05 kB)

 

 

 

Tlačová správa

Bratislava, 19. októbra 2020

 

 

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

 

Spolu je na Slovensku editovaných viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel rozpracovaných bytov, ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021.

 

 

Výsledky sčítania v Banskobystrickom kraji

V Banskobystrickom kraji je 516 obcí a všetky pracujú v systéme. Mesto Banská Bystrica sčítalo takmer 81 % bytov. Banskobystrický kraj celkovo sčítal viac ako 70 percent bytov.Sčítaniu sa darilo v Hriňovej, kde editovali takmer 100 % bytov, Rimavskej Sobote, kde editovali 11 274 bytov a celkovo majú editovaných 70 % bytov, ďalej Lučencu, kde editovali 13 893 bytov a majú editovaných 81 % bytov, Banskej Štiavnici, ktorá sa blíži k stovke v Revúcej, ktorá sčítala domy a byty na 100 % hneď v úvode projektu.

Čo sa týka obcí, ktoré už sčítali na 100 % alebo sa k sčítaniu blížia, patrí Banskobystrický kraj k prvým v SR. 54 obcí spracovalo byty na 100 % a 43 obcí sa k spracovanosti 100 % blíži stotinami percenta, čo predstavuje 97 obcí v kraji, ktoré sčítali byty takmer na 100 %.

 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc, riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní:

Ku koncu septembra v Banskobystrickom kraji pracovalo v elektronickom systéme 100% obcí, 78 z nich malo všetky svoje byty spracované celkom, alebo v rozpracovanom stave. To, že Banskobystrický kraj úspešne napreduje, je zásluha všetkých miest a obcí kraja v úzkej spolupráci so Štatistickým úradom SR. V týchto neľahkých časoch, ktorými nás sprevádza rok 2020 aj napriek mimoriadnej situácii naše mestá a obce v sčítaní domov a bytov stále napredujú aj popri množstve svojich iných povinností. Za spoluprácu ďakujeme a patrí im uznanie.“

 

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojení na verejné siete, či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

 

 

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc, riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní:

Súčasná epidemiologická situácia rovnako ako pri školeniach k sčítaniu domov a bytov zmenila naše plány. Vtedy sme museli vo veľmi krátkom čase pristúpiť k dištančnej, pre väčšinu novej forme vzdelávania a obce boli nútené zvládnuť túto situáciu s nami. Tentoraz sa nám podarilo osobnou formou odškoliť zhruba tretinu obcí kraja, no opäť pristupujeme ku školeniu ostatných obcí dištančne, prostredníctvom videí. Samozrejme ako pri sčítaní domov a bytov aj pre sčítanie obyvateľov sme a budeme obciam k dispozícii pri akýchkoľvek problémoch, otázkach, navigáciách v systémoch, alebo metodickom usmernení. Veríme, že spoločne zvládneme obidve fázy sčítania.“

 

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza:

V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“

 

 

 

M_TS_vyhlasenie_FIN.DOCX (78.48 kB)