Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Koronavírus

Správy

Aktuálne uznesenie vlády

Aktuálne zverejnené uznesenie vlády SR z dnešného rokovania vlády SR, ktoré upravuje dĺžku platnosti testu s negatívnym výsledkom vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla 2021.

Negatívnym výsledkom testu vykonaného v tomto období sa možno preukázať až do 11. 04. 2021. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Aktuálne platné hygienické opatrenia


Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Uzatvárajú sa
● prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov;
● prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
● fitness centrá;
● prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…);
a prevádzky verejného stravovania.

Toto neplatí pre:

● prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.
● prevádzky verejného stravovania len pri dodržaní všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb.

Upozornenie

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby
Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť:

aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby) alebo
pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov v exteriérových častiach prevádzok verejného stravovania.

Upozornenie

Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).


Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:

● vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
● pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
● zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
● na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
● vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
● potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Povinnosť nosiť rúko

Nariadenie platné od 1.októbra 2020. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie ÚVZ

Dovoľujeme si Vás informovať o novom Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré sa týka nových pokynov štátnej karanténny. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Aktualizácia opatrení MZ a HH.

Aktuálne opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR a Usmernenie Hlavného hygienika. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie platné od 20.04.2020. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Dôležité informácie COVID19

Potrebné informácie o Mobilných odberových miestach v rámci nášho kraja:

BB – utorok a štvrtok 9:00 – 12:00 (pred RUVZ BB)

ZV- pondelok až piatok 7:00 -15:30 predchádzajúcej konzultácii a objednaní u MUDr. Lužinského 0905 069 864 – infektológ Nemocnice Zvolen (PLK Nemocnice Zvolen)

ZH – Pondelok, streda piatok 9:00 – 12:00 (po Veľkej noci bude odber aj v utorok) areál nemocnice ZH

RS – Pondelok, streda piatok 9:00 – 12:00 (po Veľkej noci bude odber aj v utorok) Areál nemocnice RS

V prípade záujmu o testovanie na ochorenie COVID-19 je možné sa objednať na: laboratornadiagnostika.sk
Tiež upozorňujeme, že dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek. Je to podvod, Slovenský Červený kríž sa od tohto dištancuje.

Vykonávame testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Je to porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Uznesenie vlády č. 207/2020

Uznesenie vlády č. 207 k rozšíreniu núdzového stavu s opatreniami na obdobie od 8. 4 . 2020 do 13. 4 2020. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena úradných hodín ÚPSVaR

Na základe prijatých opatrení prijatých v boji proti šíreniu
koronavírusu Vám oznamujeme ZMENU ÚRADNÝCH HODÍN NA ÚPSVAR
LUČENEC, PRACOVISKO POLTÁR ODO DŇA 01.04.2020.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie - štátna karanténa

Dovoľujem si Vás informovať, že bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky.Všetky opatrenia dostupné na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 stále na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie mimoriadnej situácie COVID-19

Vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19:

1. Zriadenie Call centra na OÚ Banská Bystrica;

2. Opatrenie Hlavného hygienika (HH) k uzatvoreniu prevádzok;

3. Uznesenie vlády č. 169 (na vedomie);

4. Zmena Opatrenia HH k uzatvoreniu prevádzok v nedeľu;

5. Prehľad v súčasnosti platných opatrení ÚKŠ a vlády SR.

celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Najnovšie opatrenia ÚVZ

Opatrenia. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie obce Zlatno

Usmernenie obce Zlatno súvisiace so šíriacim sa ochorením COVID-19 - koronavírus (SARS-CoV-2)

Na základe rozhodnutia starostky obce, so súhlasom Obecného zastupiteľstva a Krízového štábu obce platia od 13. marca 2020 až do odvolania na území Obce Zlatno nasledovné obmedzenia:

ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA SA na území obce Zlatno

Upozorňujme všetkých obyvateľov, zvlášť rodičov s malými deťmi, že, na verejných priestranstvách a terasách je zákaz zhromažďovania sa!
Zatvorená až do odvolania je aj Krčma p. Randisa
Obyvatelia pracujúci v zahraničí, sú povinní dodržať 14 dňovú karanténu aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v jednej domácnosti (porušenie tohto nariadenia môže byť ohlásené ktorýmkoľvek občanom na č. 158 a následne pokutované sumou 1650 EUR).
Upozorňujeme, že obec bude vo verejnom záujme dodržiavanie opatrení monitorovať.
Obecný úrad bude pre verejnosť fungovať v obmedzenom režime. Úradné hodiny budú len v pondelok a v stredu v čase od 8:00 – 11:00 hod len pre súrne a neodkladné prípady. Pre bežnú komunikáciu s obecným úradom využite možnosť komunikácie poštou, cez , e-mailom na starosta@obeczlatno.sk alebo telefonicky 0908922106
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu.
Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte.
Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Úprava úradných hodín OÚ Poltár

Od pondelka 16.03.2020 budú úradné hodiny na Okresnom úrade počas vyhlásenej mimoriadnej situácie denne od 8.00h do 11.00h. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM Obecného úradu Zlatno - OBMEDZENIE OSOBNÉHO KONTAKTU

OZNAM - OBMEDZENIE OSOBNÉHO KONTAKTU

Ako preventívne opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 žiadame občanov o obmedzenie osobných návštev obecného úradu v Zlatne. Pokiaľ je to možné, využívajte telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu. Toto opatrenie platí do odvolania a v súvislosti s opatreniami COVID 19 bude pre verejnosť zatvorená budova OcÚ, tiež aj posilňovňa. Obec vydáva dočasný zákaz zúčastňovať sa verejnosti na zasadnutiach obecného úradu. Toto opatrenie platí do odvolania. Ďakujem za pochopenie

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zmena úradných hodín na ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec,
pracovisko Poltár

Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 prijatých v boji proti šíreniu koronavírusu COVID 19 sa upravujú úradné hodiny s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania nasledovne:

Pondelok 08.00 – 11.00 hod.
Utorok 08.00 – 11.00 hod.
Streda 08.00 – 11.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 11.00 hod.
Piatok 08.00 – 11.00 hod.

Súčasne sa stanovil zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov úradov okrem nevyhnutných prípadov
(napr. agenda SPODaSK) !!! celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Rúško nie je hanba.

Opatrenia po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR 12.03.2020

Opatrenia po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR 12.03.2020 celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
OCHORENIE COVID-19

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie ÚPSVaR

Vzhľadom na skutočnosť, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijalo opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu, žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu, poštu a telefonický kontakt.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.

Súčasne Vám úrad oznamuje, že:

a) z dôvodu vzniku krízovej situácie sa až do odvolania zastavuje výkon všetkých aktivačných činností podľa §10 a §12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi a §52 zákona o službách zamestnanosti.

Zároveň v uvedenom období budú klientmi neodpracované hodiny považované za odpracované a takto budú aj zo strany organizátorov vyhodnotené (v dochádzke vykážu odpracované hodiny).celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
OCHORENIE COVID-19

Koronavírusové ochorenie COVID-19

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22, Bratislava

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike v zmysle zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. Marca 2020.

Ústredný krízový štáb odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia:

Obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
Odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
Vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
Informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu