Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Súčasnosť obce

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 468
          muži 231
          ženy 237
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 66
 • Produktívny vek (15-54) ženy 118
 • Produktívny vek (15-59) muži 153
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 131
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -22
          muži -9
          ženy -13
 
Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Vlaková stanica

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika