Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Aktuálne uznesenie vlády

Aktuálne zverejnené uznesenie vlády SR z dnešného rokovania vlády SR, ktoré upravuje dĺžku platnosti testu s negatívnym výsledkom vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla 2021. Negatívnym výsledkom testu vykonaného v tomto období sa možno preukázať až do 11. 04. 2021.

Detail

TUZVO

Technická univerzita vo Zvolene

Pricestuj študovať ekonomiku do Zvolena na technickú univerzitu vo Zvolene.

Detail

Uznesenie vlády SR

Dňa 17. januára 2020 /nedeľa/ vo večerných hodinách prijala vláda SR uznesenie k zamedzeniu šírenia vírusovej nákazy COVID 19.

Detail

Zmena úradných hodín ÚPSVaR Poltár

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od 1.1.2021-24.1.2021 bolo vydané usmernenie pre výkon činnosti na úradoch práce na oddeleniach služieb pre občana. ÚRAD ZABEZPEČÍ: 1. SLUŽBU NA RECEPCII, RESP. PREBERACOM MIESTE ÚRADU ZRIADENOM PRI VCHODE PRACOVISKA TAK, ABY BOLI PRIJÍMANÉ A NÁSLEDNE SPRACOVANÉ VŠETKY PRIJATÉ ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, ktoré môžu byť na úrad doručené v ojedinelých prípadoch osobne, e-mailom, cez www.slovensko.sk [1], ojedinele poštou. 2. Klienti si môžu žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ podať OSOBNE (LEN VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH), e-mailom bez elektronického podpisu, alebo elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, resp. ojedinele poštou. 3. PREBERANIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH PÍSOMNOSTI A NÁLEŽITOSTI,KTORÉ MUSÍ ÚRAD V ZMYSLE ZÁKONA OD KLIENTOV PREBRAŤ, BUDE PREBIEHAŤ LEN NA RECEPCII ÚRADU, PRÍPADNE NA INOM PREBERACOM MIESTE ZRIADENOM PRI VCHODE ÚRADU, aby sa obmedzil pohyb klientov po úrade. CIEĽOM PRIJATÝCH OPATRENÍ JE ELIMINOVAŤ, V ČO NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE POHYB KLIENTOV V PRIESTOROCH ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY. ODPORÚČAME OBMEDZIŤ OSOBNÚ KOMUNIKÁCIU NA MINIMUM, ZVOLIŤ TELEFONICKÚ, E-MAILOVÚ, PRÍPADNE PÍSOMNÚ KOMUNIKÁCIU. ÚRADNE HODINY SA MENIA NASLEDOVNE (OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN JE PRILOŽENÝ V PRÍLOHE): PONDELOK - PIATOK SÚ NESTRÁNKOVÉ DNI A SLUŽBA VYBAVÍ KLIENTOV V PRÍPADE OSOBNEJ NÁVŠTEVY ÚRADU LEN V NASLEDOVNÝCH HODINÁCH: Pondelok 8:00 - 11:00 Utorok 8:00 - 11:00 Streda 13:00 - 16:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 8:00 - 11:00

Detail

Zmena úradných hodín

V zmysle záverov stretnutia Krízového štábu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie") prijíma Ústredie opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu COVID-19, PLATNÉ OD 16.12.2020 CIEĽOM PRIJATÝCH OPATRENÍ JE ELIMINOVAŤ V ČO NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE POHYB KLIENTOV V PRIESTOROCH ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (ĎALEJ LEN „ÚRADY“). PREBERANIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH PÍSOMNOSTI A NÁLEŽITOSTI, KTORÉ MUSÍ ÚRAD V ZMYSLE ZÁKONA OD KLIENTOV PREBRAŤ, BUDE PREBIEHAŤ LEN NA RECEPCII ÚRADU, PRÍPADNE NA INOM PREBERACOM MIESTE ZRIADENOM PRI VCHODE ÚRADU, aby sa obmedzil pohyb klientov po úrade. Klienti si môžu žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ podať osobne (vo výnimočných prípadoch), e-mailom bez elektronického podpisu, alebo elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. AK KLIENT DONESIE ŽIADOSŤ OSOBNE, BUDE PREBRATÁ NA RECEPCII ÚRADU, PRÍPADNE NA INOM PREBERACOM MIESTE ZRIADENOM PRI VCHODE ÚRADU. Odporúčame obmedziť osobnú komunikáciu na minimum, zvoliť telefonickú, e-mailovú, prípadne písomnú komunikáciu. ÚRADNE HODINY SA MENIA NASLEDOVNE (OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN JE PRILOŽENÝ V PRÍLOHE): Pondelok 8:00 - 11:00 Utorok 8:00 - 11:00 Streda 13:00 - 16:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 8:00 - 11:00

Detail