Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2023.

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2023.

Detail

evt_image.php?img=792&box=2&width=600&height=200

Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd

Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd - upovedomenie.

Detail

Obrázok

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Detail

Africký mor ošípaných.

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH.

Detail

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 24.08.2022 od 10:00 hod..

Detail