Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Parte

 

 

 

Smútočný oznam

Mária Balážová, nar. 26.12.1944

Smútiaca rodina Balážová a Katonová s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 06.07.2020 vo veku nedožitých 76 rokov ich navždy opustila ich milovaná matka a stará matka, naša občianka Mária Balážová, nar. 26.12.1944 v Kokave nad Rimavicou .

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať vo štvrtok 09.07.2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Kokave nad Rimavicou cirkevným obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Balážovej a Katonovej sa bude konať hodinu pred obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

Smútočný oznam

Gabriela Dymová, nar. 29.08.1940

Smútiaca rodina Dymová, Orosziová a Belková s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 07.06.2020 vo veku nedožitých 80 rokov ich navždy opustila milovaná manželka, matka, stará matka a prastará matka, naša občianka Gabriela Dymová, nar. 29.08.1940 v Turičkách .

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 10.06.2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Česť jej pamiatke, česť jej statočnému životu.

 

Smútočný oznam

Jaroslav Banga, nar. 01.04.1948

Smútiaca rodina Bangová a Rafaelová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 25.05.2020 vo veku 72 rokov ich navždy opustil milovaný otec, starý otec a prastarý otec, náš občan Jaroslav Banga, nar. 01.04.1948 v Ledniciach.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať vo štvrtok 28.05.2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

 

Smútočný oznam

Leonard Fehervári, nar. 03.09.1947

Smútiaca rodina Feherváriová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 18.02.2020 vo veku nedožitých 73 rokov ich navždy opustil milovaný otec, starý otec a prastarý otec, náš bývalý občan Leonard Fehervári, nar. 03.09.1947.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať vo štvrtok 20.02.2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

 

Smútočný oznam

 

Ján Sršeň, nar. 05.04.1941

Smútiaca rodina Sršeňová a Randisová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 15.01.2020 vo veku nedožitých 79 rokov ich navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a prastarý otec, náš občan Ján Sršeň, nar. 05.04.1941 v Banskej Bystrici.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 18.01.2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne občianskym obradom.

Kondolencia pozostalej rodine Sršeňovej a Randisovej sa bude konať v piatok 17.01.2020 o 16:00 hodine v dome smútku v Zlatne.

 

Smútočný oznam

 

Tibor Alabán, nar. 19.04.1960

Smútiaca rodina Alabánová a Ostrihoňová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 21. 11. 2019 vo veku nedožitých 60 rokov po ťažkej chorobe ich navždy opustil milovaný manžel, otec a príbuzný, náš občan Tibor Alabán, nar. 19.04.1960  vo Fiľakove.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v pondelok 25.11. 2019 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne cirkevným obradom.

   

 

Smútočný oznam

Ružena Rafaelová, rod. Horváthová, nar. 23.11.1948

Smútiaca rodina Rafaelová, Pehelová a Radičová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 11. 11. 2019 v ranných hodinách ich navždy opustila milovaná matka, stará a prastará matka, sestra a príbuzná, naša občianka Ružena Rafaelová rod. Horváthová, nar. 23.11.1948  v Hrnčiarskej Vsi.
Občianska rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 13.11. 2019 o 13:00 hodine v Dome smútku v Zlatne.

 

 

 

 

 

Správy