Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

 

 

Sídlo:           Obecný úrad Zlatno, Zlatno č. 62,  985 03  České Brezovo

e-mail:          obec@obeczlatno.sk