Obsah

Miestna volebná komisia v Zlatne podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje

 

V Ý S L E D K Y

 

VOLIEB NA POSLANCOV OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZLATNO

NA ŠTVORROČNÉ OBDOBIE

2019 - 2022 

 

 

V obci bolo zapísaných …................................384. voličov

 

Zúčastnilo sa volieb …........................................252. voličov

Počet platných odovzdaných hlasov pre voľbu poslancov do obecného

zastupiteľstva : 241 

 

Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva získali nasledovný

počet hlasov :

 

P. č.:    Meno a priezvisko:                             Polit. strana:          Počet hlasov:

 

1.         Peter Pašák                                         SNS                                     143

2.         Miroslav Ikhardt                                 SNS                                     140 

3.         Slavomír Ružička                                SMER-soc.dem.                   117

4.         Roman Suchý                                      SNS                                     102

5.         Vladimíra Lempochnerová,Bc.             OĽANO                                 84

 

 

 

 

 

 

 

V Zlatne , dňa 12.11.2018