Obsah

Miestna volebná komisia v Zlatne podľa Zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje

 

V Ý S L E D K Y

 

VOLIEB NA STAROSTU OBCE ZLATNO

NA ŠTVORROČNÉ OBDOBIE

2019 - 2022 

 

 

V obci bolo zapísaných …........................... 384. voličov

Zúčastnilo sa volieb...................................... 252 voličov

Počet platných odovzdaných hlasov pre voľbu starostu 245 

 

Kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov :

 

 

  1. Vladimíra Lempochnerová, Bc.          získala                 60 platných hlasov

 

  1. Margaréta Murínová, Mgr.                  získala              150 platných hlasov

 

  1. Maroš Rapčan,                                     získal                35 platných hlasov

 

 

starostkou obce s počtom 150 platných hlasov sa stala

 

 

Margaréta Murínová, Mgr .

 

 

V Zlatne, dňa 12.11.2018                                             

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                           .......................................

                                                                                          Marta Adamová                                                                                                  predsedkyňa MVK