Obsah

Archív FZO

Zmluvy

Rok 2018

Kúpna zmluva Miroslav Ikhardt Stiahnuté: 138x | 06.03.2018

Rok 2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 150x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Ing. Vladimír Bauer Stiahnuté: 128x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Verko Stiahnuté: 134x | 27.02.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stiahnuté: 143x | 27.02.2018

Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie CVČ Stiahnuté: 131x | 27.02.2018

Zmluva č. 179/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Stiahnuté: 137x | 28.02.2018

Zmluva o vykonaní mobilného Stiahnuté: 140x | 28.02.2018

Rok 2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 170x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 160x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 140x | 28.02.2018

Orange zmluva Stiahnuté: 131x | 03.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 154x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 125x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 127x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 137x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 123x | 01.03.2018

Zmluva METAL SERVIS Recycling s. r. o. Stiahnuté: 166x | 03.03.2018

Zmluva NOWAS s.r.o. Stiahnuté: 130x | 03.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK Stiahnuté: 139x | 28.02.2018

Stránka