Obsah

Archív FZO

Zmluvy

Rok 2018

Kúpna zmluva Miroslav Ikhardt Stiahnuté: 131x | 06.03.2018

Rok 2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 143x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Ing. Vladimír Bauer Stiahnuté: 121x | 27.02.2018

Kúpna zmluva Verko Stiahnuté: 127x | 27.02.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stiahnuté: 135x | 27.02.2018

Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie CVČ Stiahnuté: 120x | 27.02.2018

Zmluva č. 179/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Stiahnuté: 124x | 28.02.2018

Zmluva o vykonaní mobilného Stiahnuté: 131x | 28.02.2018

Rok 2016

Kúpna zmluva Stiahnuté: 151x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 144x | 28.02.2018

Kúpna zmluva Stiahnuté: 134x | 28.02.2018

Orange zmluva Stiahnuté: 122x | 03.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 147x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 119x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 121x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 131x | 01.03.2018

Zmluva Bytes Stiahnuté: 117x | 01.03.2018

Zmluva METAL SERVIS Recycling s. r. o. Stiahnuté: 157x | 03.03.2018

Zmluva NOWAS s.r.o. Stiahnuté: 124x | 03.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK Stiahnuté: 127x | 28.02.2018

Stránka