Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.02.2019

119017957

Stravné lístky za január 2019.

211,94 EUR

Up Slovensko,s.r.o.

Obec Zlatno

20.02.2019

190026

Zneškodnenie odpadu za január 2019.

265,03 EUR

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Obec Zlatno

20.02.2019

190053

Traktor - odhŕňanie snehu

332,75 EUR

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Obec Zlatno

20.02.2019

190040

Vývoz odpadu

493,56 EUR

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Obec Zlatno

20.02.2019

2019000443

Aktualizácia KEO WIN 04/2019

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Zlatno

20.02.2019

2191103544

Autorská odmena - Obecný úrad

8,40 EUR

SOZA

Obec Zlatno

20.02.2019

2191103545

Autorská odmena - obecný rozhlas

14,28 EUR

SOZA

Obec Zlatno

20.02.2019

8226006508

Pevná linka

68,63 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Zlatno

20.02.2019

0077805059

Mobil

113,36 EUR

Orange Slovensko,a.s.

Obec Zlatno

20.02.2019

2019015

Audítorské overenie IÚZ za rok 2017.

300,00 EUR

MAKROAUDIT, s.r.o.

Obec Zlatno

20.02.2019

8170077869

Plyn za február 2019.

90,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Zlatno

20.02.2019

9001189108

Prenájom za mesiac január 2019.

24,49 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Zlatno

20.02.2019

6

Oprava VO + plošina

85,00 EUR

Peter Rapčan

Obec Zlatno

20.02.2019

2019000288

Aktualizácia KEO WIN 02/2019.

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Zlatno

20.02.2019

19007

Toner

11,15 EUR

Miroslav Tirala DATA SERVIS MT

Obec Zlatno

20.02.2019

0077805059

recyklačný poplatok

0,50 EUR

Orange Slovensko,a.s.

Obec Zlatno

20.02.2019

1900754

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - verejný rozhlas

38,40 EUR

SLOVGRAM

Obec Zlatno

24.01.2019

2019000003

Vystavená faktúra - vodné.

4,50 EUR

Obec Zlatno

Potraviny Zlatno

24.01.2019

2019000002

Vystavená faktúra - služby.

27,45 EUR

Obec Zlatno

Verko s.r.o.

24.01.2019

2019000001

Vystavená faktúra - refundácia nákladov.

315,17 EUR

Obec Zlatno

Slovenská pošta, a.s.

23.01.2019

8417081181

Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 plyn.

-393,91 EUR

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Zlatno

23.01.2019

9190070033

Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 ihrisko.

0,72 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s.

Obec Zlatno

23.01.2019

9190028532

Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 neb.pr.č.65.

-95,80 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s.

Obec Zlatno

23.01.2019

9190033511

Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 DS.

-9,70 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s.

Obec Zlatno

23.01.2019

9190060032

Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 VH.

3,92 EUR

Stredoslovenská energetika,a.s.

Obec Zlatno

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: