Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Banskobystrický
Okres Poltár
Región Gemer
Počet obyvateľov 468
Rozloha 36 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1819

 

Obec Zlatno

Zlatno leží v okrese Poltár. Obec Zlatno vo svete preslávila miestna skláreň, ktorej výrobky úžitkového skla získali mnohé prestížne svetové ocenenia. Okrem iného, sa v sklárni Zlatno vynašiel spôsob výroby irisovaného skla a v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia tu miestny sklársky majster a výtvarník Jozef Staník, vynašiel výrobu svetoznámej súpravy Zlatá Zuzana.

Zlatno

Správy

21.10.2019

Mesiac úcty k starším

Obec Zlatno Vás srdečne pozýva pri príležitosti mesiaca úcty k starším na večierok, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2019 (piatok) o 17:00 hod. v reštaurácii Zuzana u p. Randisa. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Detail

01.03.2019

Fitko

Posilňovňa a fitnes centrum

Vážení občania, milí športovci, obec Zlatno Vás srdečne pozýva do zriadenej posilňovne s fitnes centrom v nebytových priestoroch v b.j.č. 65 (bývalé CBA).

Detail

21.12.2018

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2019.

Detail

20.11.2018

Podmienky pri zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len "RVPS" Lučenec) v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len "zákon"), informuje občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu. Dňa 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 1. Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu nahlásiť najneskôr jeden pracovný deň vopred pred termínom vykonania domácej zabíjačky na RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec - osobne, písomne, telefonicky na tel. čsle 4322431, na mailovú adresu e-mail: sekretariat.lc@svps.sk v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. Po tomto čase možno domáce zabíjačky nahlasovať faxom na tel. č. 4323526, alebo mailom na e-mail: sekretariat.lc@svps.sk. 2. O požiadavkách, ktoré je chovateľ povinný dodržať pri domácich zabíjačkách - uvedené na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp. V prípade neohlásenia zabíjania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na súkrpmné domáce použitie aspoň jeden pracovný deň vopred sa dopustí priestupku a orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400,00 EUR do 1000,00 EUR podľa § 48 ods.5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti alebo podľa § 48 ods. 10 v rozkaznom konaní pokutu 650,00 EUR

Detail