Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

OZNAM

Celoplošný skríning Vláda SR schválila ďalší postup v boji s pandémiou, ktorým predĺžila zákaz vychádzania až do 7. februára. Od 27. januára je podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí. Testovanie pre občanov obce Zlatno sa uskutoční v obci Kokava nad Rimavicou !!! Dňa 24.01.2021 (nedeľa) od: 08:00 – 17:00 hod. v priestoroch novej Základnej školy v Kokave nad Rimavicou! ! ! Na testovanie nie je možné objednať sa, občania budú otestovaní podľa poradia v akom prídu. V prípade otázok kontaktujte: Obecný úrad Zlatno (doobeda): 047/4292 310 047/4111843 starostku obce Mgr. Margarétu Murínovú : 0908922106

Detail

Uznesenie vlády SR

Dňa 17. januára 2020 /nedeľa/ vo večerných hodinách prijala vláda SR uznesenie k zamedzeniu šírenia vírusovej nákazy COVID 19.

Detail

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 11.01.2021 do 17.01.2021

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin“ “ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 11.01.2021 do 17.01.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“ Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na tel. č. 0650 958 958.

Detail

Obecný úrad v Zlatne - zmena úradných hodín

Vzhľadom na prijatie opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a jeho predĺžením v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou pandémie COVID - 19 Obec Zlatno oznamuje, že obecný úrad bude od 4. januára 2021 (pondelok) až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame obyvateľov, aby nás kontaktovali výlučne telefonicky alebo emailom. V prípade potreby potvrdenia dokumentov je na pošte možnosť vhodiť ich do poštovej schránky so zanechánim telefonického kontaktu.

Detail

Zmena úradných hodín ÚPSVaR Poltár

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od 1.1.2021-24.1.2021 bolo vydané usmernenie pre výkon činnosti na úradoch práce na oddeleniach služieb pre občana. ÚRAD ZABEZPEČÍ: 1. SLUŽBU NA RECEPCII, RESP. PREBERACOM MIESTE ÚRADU ZRIADENOM PRI VCHODE PRACOVISKA TAK, ABY BOLI PRIJÍMANÉ A NÁSLEDNE SPRACOVANÉ VŠETKY PRIJATÉ ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, ktoré môžu byť na úrad doručené v ojedinelých prípadoch osobne, e-mailom, cez www.slovensko.sk [1], ojedinele poštou. 2. Klienti si môžu žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ podať OSOBNE (LEN VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH), e-mailom bez elektronického podpisu, alebo elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, resp. ojedinele poštou. 3. PREBERANIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH PÍSOMNOSTI A NÁLEŽITOSTI,KTORÉ MUSÍ ÚRAD V ZMYSLE ZÁKONA OD KLIENTOV PREBRAŤ, BUDE PREBIEHAŤ LEN NA RECEPCII ÚRADU, PRÍPADNE NA INOM PREBERACOM MIESTE ZRIADENOM PRI VCHODE ÚRADU, aby sa obmedzil pohyb klientov po úrade. CIEĽOM PRIJATÝCH OPATRENÍ JE ELIMINOVAŤ, V ČO NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE POHYB KLIENTOV V PRIESTOROCH ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY. ODPORÚČAME OBMEDZIŤ OSOBNÚ KOMUNIKÁCIU NA MINIMUM, ZVOLIŤ TELEFONICKÚ, E-MAILOVÚ, PRÍPADNE PÍSOMNÚ KOMUNIKÁCIU. ÚRADNE HODINY SA MENIA NASLEDOVNE (OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN JE PRILOŽENÝ V PRÍLOHE): PONDELOK - PIATOK SÚ NESTRÁNKOVÉ DNI A SLUŽBA VYBAVÍ KLIENTOV V PRÍPADE OSOBNEJ NÁVŠTEVY ÚRADU LEN V NASLEDOVNÝCH HODINÁCH: Pondelok 8:00 - 11:00 Utorok 8:00 - 11:00 Streda 13:00 - 16:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 8:00 - 11:00

Detail