Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do Národnej rady

  Slovenskej republiky

                                                    

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú zverejnené na web stránke  http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Správy

13.02.2020

Obecná zabíjačka

Pozvánka na obecnú (domácu) zabíjačku

Obec Zlatno Vás srdečne pozýva na domácu zabíjačku, ktorá sa bude konať dňa 22.02.2020. Srdečne všetkých pozývame.

Detail

27.01.2020

Wifi pre teba

Wifi pre teba

Wifi pre teba.

Detail

25.11.2019

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2020.

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2020.

Detail

01.03.2019

Fitko

Posilňovňa a fitnes centrum

Vážení občania, milí športovci, obec Zlatno Vás srdečne pozýva do zriadenej posilňovne s fitnes centrom v nebytových priestoroch v b.j.č. 65 (bývalé CBA).

Detail

20.11.2018

Podmienky pri zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len "RVPS" Lučenec) v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len "zákon"), informuje občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu. Dňa 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 1. Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu nahlásiť najneskôr jeden pracovný deň vopred pred termínom vykonania domácej zabíjačky na RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec - osobne, písomne, telefonicky na tel. čsle 4322431, na mailovú adresu e-mail: sekretariat.lc@svps.sk v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. Po tomto čase možno domáce zabíjačky nahlasovať faxom na tel. č. 4323526, alebo mailom na e-mail: sekretariat.lc@svps.sk. 2. O požiadavkách, ktoré je chovateľ povinný dodržať pri domácich zabíjačkách - uvedené na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp. V prípade neohlásenia zabíjania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na súkrpmné domáce použitie aspoň jeden pracovný deň vopred sa dopustí priestupku a orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400,00 EUR do 1000,00 EUR podľa § 48 ods.5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti alebo podľa § 48 ods. 10 v rozkaznom konaní pokutu 650,00 EUR

Detail