Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

                                                     Prevádzkový poriadok 

 

 

 

 1. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal / streetbal/, nohejbal, bedminton.

 2. Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.

 3. Pre pohyb na ploche sa musí používať len športová obuv typu turf-. Gumová podrážka, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s ostrými hrotmi.

 4. Na priestore športovej plochy je zakázané:

  • manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami

  • manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami

  • pohybovať vozidlami ťažšími ako 1 tona

  • vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 st. Celzia

  • šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok ,stĺpov alebo basketbalových konštrukcií

  • pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch

  • hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená

  • poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo vybavenie ihriska športovým príslušenstvom. Používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým

 5. Pred začatím hry je vedúci mužstva sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá a nepoškodená.

 6. Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich rodičov, prípadne osoby- vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov

 7. Viacúčelové ihrisko je možné využívať v nasledovných hodinách:

 

                                       pondelok – nedeľa: od 08:00 hod. do 22:00 hod.

 

8. Správcom ihriska, u ktorého sú uložené kľúče od ihriska je určený p. Dušan Kirsch, č. tel: 0903/719 465.

Záujemcovia o športovanie na ihrisku sú povinní prihlásiť sa u správcu a nahlásiť aj meno vedúceho. Vedúci mužstva je zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri hre a za nepoškodzovanie plochy alebo príslušenstva ihriska.

9. Poplatok za hodinové využívanie športovej plochy je nasledovný:

- tenis, streetbal, basketbal, volejbal, nohejbal, hádzaná, minifutbal - domáci 4,- EUR

                                                                                                             - cudzí    5,- EUR

10. Kľúč a zapožičané športové náradie odovzdá po skončení hry vedúci ,správcovi ihriska.

 

11.Každá osoby, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska je povinná sa riadiť hore uvedenými pokynmi.

 

 

 

V Zlatne dňa: 29.04.2020                                                              .........................................