Navigácia

Výber jazyka

Obsah

   

                                                         Okrsková volebná komisia

 

 

Do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia

 

 

p. Eliške Wiednerovej, Obecný úrad Zlatno

 

 

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019),

prípadne na emailovú adresu: obec@obeczlatno.sk

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Margaréta Murínová

                                                                                                               starostka obce Zlatno