Navigácia

Výber jazyka

Obsah

05.11.2019

 

ROZHODNUTIE

 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

zo 4. novembra 2019

 

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

vyhlasujem

 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

 

určujem

 

1. deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,

 

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra 2019,

 

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.

 


 

Andrej Danko v. r.