Navigácia

Výber jazyka

Obsah

                                    Obec Zlatno

 

 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018-2022

 

 


 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatne podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Zlatno uznesením č. 3/2018 zo dňa 08.08.2018 bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.