Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OBEC Zlatno ,Obecný úrad Zlatno č. 62, 985 03 České Brezovo

 

 

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch

podávania kandidátnych listín na starostu obce Zlatno

a poslancov Obecného zastupiteľstva Zlatno

 

 

1. Kandidátne listiny na starostu obce Zlatno a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zlatno sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie obce Zlatno.

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce bola menovaná

 

                                                 Eliška Wiednerová .

 

2. Miestom podávania kandidátnych listín v čase úradných hodín je kancelária obecného úradu v budove sídla Obecného úradu Zlatno č. 62.

 

Kontakt:

telefónne číslo: 0904/843 468

pevná linka : 047/ 4111843

e mail: eli.wied@gmail.com

 

3. Kandidátne listiny sa podávajú

 

najneskôr do 11. septembra 2018 do 24:00 hod

 

Dňa 11. septembra 2018 ( do 24:00 hod) po úradných hodinách po predchádzajúcom telefonickom dohovore so zapisovateľkou na č. t. 0904 843 468.

 

4. Kandidátne listiny v listinnej forme podávajú:

Politické strany/ koalície/ podávajú kandidátne listiny prostredníctvom svojho splnomocnenca.

 

Nezávislí kandidáti podávajú kandidátne listiny osobne.