Navigácia

Výber jazyka

Obsah

                       Obec Zlatno

 

 

OZNÁMENIE

 

o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce Zlatno

na celé volebné obdobie 2018-2022

 


 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatne podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/2018 zo dňa 08.08.2018 schválilo rozsah výkonu starostu obce Zlatno na plný úväzok na celé volebné obdobie 2018-2022.