Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

                                ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

                                          pre voľby starostu obce – Zlatno

 

Obec  Zlatno   u v e r e j ň u j e


 

   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :


 

1. Vladimíra Lempochnerová, Bc., 39 ročná,hlavná referentka senátu -

     Okresný súd ,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti / OĽANO /

2. Margaréta Murínová, Mgr., 56 ročná, starostka, nezávislá kandidátka

3. Maroš Rapčan, 39 ročný, technik, nezávislý kandidát


 

 


 

V Zlatne 18.09.2018


 


 

                                                                                                                                        podpis

                                                                                                                         odtlačok pečiatky obce