Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil

 voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

  Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky                                              nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
                                               určil deň konania druhého kola volieb

                                                        na sobotu 30. marca 2019